#pragma strict

function Start () {

}
var obj:GameObject;
var offset:Vector3;
    
function Update () {
var position:Vector3;
    position = obj.transform.localPosition;
    transform.localPosition = position + offset;
}

これをカメラに付ける。inspectorのobjには追従のターゲットとなるobjectを追加する

期間限定特価品 SDW-J5L(W) 食器洗い乾燥機 エスケイジャパン 2021年製 美品 その他 - dangus.net