Prisidėkite prie kilnių iniciatyvų -

Paremkite leidyklos Dangus veiklą
(VŠĮ "Baltijos griaustinis")

Kam artimos leidyklos Dangus idėjos ir veikla, kreipiamės su prašymu paremti 2% pajamų mokesčio, sumokėto už 2010 metus. Jūs galite be jokių išlaidų paremti kilnias iniciatyvas ir prisidėti prie šiuolaikinės baltų kultūros puoselėjimo, bei nekomercinės muzikos leidybos. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis gali pastiprinti mūsų leidyklą, skirdamas juos viešąjai įstaigai "Baltijos griaustinis". Pildant internetu, tai truks tik kelias minutes.

Užpildykite vieną iš pridedamų formų ir iki 2011 gegužės 2 d. pateikite savo miesto Valstybinei mokesčių inspekcijai (asmeniškai arba paštu), arba perduokite tiesiogiai mums (krautuvėlėje "Ragainė" Vilniuje). Dar paprasčiau 2% paramą galite skirti deklaruodami internetu: http://deklaravimas.vmi.lt/

2 nuošimčių mokesčio parama, kad ir nesudarys didelės sumos, bet kartu sudėjus, gali padėti įgyvvendinti svarbius dalykus. Gautos lėšos bus daugiau panaudojamos kokybiškai originalių ir svarbių muzikos albumų leidybai, nemokamiems renginiams, paramai baltiškosios kultūros puoselėtojams.

Šiemet gautą paramą skirsime:

• Nekomercinės muzikos albumų leidybai paremti
• Nepriklausomybės dienos renginiui "Auszra 16"
• Premijai "Baltoji Gimtis"
• Paskaitų ciklui festivalyje "Mėnuo Juodaragis"
• Internetinio puslapio palaikymui, atnaujinimui ir plėtimui
• Krautuvėlės "Ragainė" išlaikymui
• Talkoms kitoms idėjinėms iniciatyvoms

Prisidėkite ne tik parama, bet ir konkrečia veikla, pasiūlymais, idėjomis!

---------------------------------------------------

Paprasta:

Norėdami skirti 2% paramą Dangui (VŠĮ "Baltijos griaustinis"), užpildykite formą FR0512 (vieną iš žemiau pateikiamų variantų) ir iki 2011 gegužės 02 dienos pateikite ją vienu iš žemiau pa v vbb?bv b bb // /v/tiektų būdų. Išsamiau apie šios paramos skyrimą galite sužinoti čia -
http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10139389

(1) Deklaravimas internetu: http://deklaravimas.vmi.lt/
(2) Užpildytą spausdintą formą galite perduoti tiesiogiai mums - Vilniuje užeikite į krautuvėlę "Ragainė" (Pilies g.6), ten taip pat galite užpildyti vietoje.

(3) Užpildytą formą pristatyti tiesiogiai arba paštu į savo teritorinį VMI skyrių.

Pateiktose formose VŠĮ "Baltijos griaustinis" rekvizitai jau yra įrašyti:
• Paramos Dangui forma Word Document (pildyti kompiuteriu) 48 Kb
• Paramos Dangui forma PDF formatu (atsispausdinus pildyti ranka) 212 Kb

Formą pildykite DIDŽIOSIOMIS raidėmis, įrašydami savo vardą, pavardę, asmens kodą, telefoną, el.pašto adresą, užpildymo datą. Nepamirškite pasirašyti.

DĖMESIO, šiemet pasikeitė VŠĮ "Baltijos griaustinis" adre \'v' \'' c sas!
Tikslūs duomenys:

VŠĮ "Baltijos griaustinis"
įmonės kodas - 124631480
adresas - Vytenio 33-42, Vilnius

--------------

Jeigu kiltų neaiškumų, klausimų ar kt. -
teiraukitės <[email protected]>, skambinkite tel. +370 688 19655.

~ AČIŪ! ~