Prisidėkite prie geriausių Dangaus iniciatyvų -

Skirkite 2% pajamų mokesčio
VŠĮ "Baltijos griaustinis"!

Kreipiamės į tuos, kam artimos organizacijos Dangus idėjos ir veikla, - Jūs galite be jokių papildomų išlaidų paremti mūsų iniciatyvas ir prisidėti prie šiuolaikinės baltų kultūros plėtojimo. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis 2008 metais sumokėto pajamų mokesčio dalimi (2 procentais) gali paremti mūsų leidyklą, skirdamas juos viešąjai įstaigai "Baltijos Griaustinis". Tai užims tik kelias minutes!

Užpildykite pridedamą formą ir iki 2009 gegužės 4 d. pateikite savo miesto Valstybinei mokesčių inspekcijai (asmeniškai arba paštu), arba perduokite tiesiogiai mums. Dar paprasčiau galite deklaruoti internetu: http://deklaravimas.vmi.lt/

2 nuošimčiai pajamų mokesčio gal ir nesudarys didelės sumos, tačiau ji būtų išties reikalinga ir reikšminga puoselėjant stiprias kultūrines idėjas, kurios komerciniame visuomenės kontekste sunkiai skinasi kelią. Plėtodami Dangaus veiklą mes nuolat sutinkame puikių žmonių, kurių pasišventusioms idėjoms ir darbams reikalinga ne vien žodinė parama.

Bendros pastangos ir Jūsų palaikymas atvėrė kelią tokioms iniciatyvoms, kaip kasmet rengiamas ir vis solidesniu reiškiniu tampantis Nepriklausomybės minėjimas "Auszra 16", baltiškos kultūros puoselėtojų pagerbimui skirta premija "Baltoji gimtis", gausėjanti kultūrinė festivalio "Mėnuo Juodaragis" programa ir neseniai Vilniuje duris atvėrusios krautuvėlės "Ragainė" renginiai. Pernai 2% būdu sulaukėme beveik 5000 Lt paramos, kaip ji buvo panaudota galite sužinoti čia - [Paramos 2007 ataskaita]

Šiandien leidykla Dangus pakankamai stipri, kad galėtų savarankiškai leisti iškilius muzikos leidinius ir nuolat rengti įsimintinus alternatyvos renginius, todėl visos už 2% gautos lėšos skiriamos kitoms idėjinėms reikmėms. Neabejojame, kad taip vadinamu sunkmečiu, alternatyva ir undergroundas išgyvens ir, ko gero, kaip tik įgaus dar stipresnį pagreitį. Tai geras laikas ir šansas daug nuveikti. Todėl mes ne tik prašome skirti nemokamus nuošimčius, bet ir kviečiame jungtis su konkrečia veikla! Paskatinkite ne tik save, bet ir šeiminykščius, gimines, draugus.

Šiemet gautą paramą skirsime:

• Nepriklausomybės dienos renginiui "Auszra 16"
• premijai "Baltoji Gimtis"
• kultūros renginių ciklui krautuvėlėje "Ragainė"
• internetinio puslapio palaikymui, atnaujinimui ir plėtimui
• savitų kolektyvų ir projektų muzikos leidybai
• kitoms idėjinėms iniciatyvoms

---------------------------------------------------

Kaip tai padaryti

Norėdami skirti 2% paramą Dangui (VŠĮ "Baltijos Griaustinis"), užpildykite formą FR0512 (vieną iš žemiau pateikiamų variantų) ir iki 2009 gegužės 04 dienos pateikite ją vienu iš šių būdų:

(1) Deklaravimas internetu: http://deklaravimas.vmi.lt/
Labai paprasta instrukcija: http://pagalba.vmi.lt/
(2) Užpildytą formą taip pat galite perduoti tiesiogiai mums - Vilniuje užeikite į krautuvėlę "Ragainė" (Užupio 2/19), ten taip pat galite užpildyti formą.

(3) Užpildytą formą pristatyti tiesiogiai arba paštu į savo teritorinį VMI skyrių,

Pateiktose formose VŠĮ "Baltijos griaustinis" rekvizitai jau yra įrašyti:
• Paramos Dangui forma Word Document (pildyti kompiuteriu) 48 Kb
• Paramos Dangui forma FFdata (pildyti su Abbyy FormFiller programa) 3 Kb
• Paramos Dangui forma PDF formatu (atsispausdinus pildyti ranka) 212 Kb

Formą pildykite DIDŽIOSIOMIS raidėmis, įrašydami savo vardą, pavardę, asmens kodą, telefoną, el.pašto adresą, užpildymo datą. Nepamirškite pasirašyti. :) Sąskaitos ir banko rekvizitų nurodyti nereikia. - Prireikus: Formos pildymo taisyklės (atrodo sudėtingai bet viskas labai paprasta :)

Duomenys: Viešoji įstaiga "Baltijos Griaustinis",
įmonės kodas - 124631480,
adresas - Architektų 9-25, Vilnius;

--------------

Jeigu kiltų neaiškumų, klausimų ar kt. -
teiraukitės <[email protected]>, skambinkite tel. +370 688 19655.

~ AČIŪ ~