KVIETIMAS Į KONFERENCIJĄ

Šiaulių Universiteto Kultūrinės antropologijos centras ir kultūros organizacija “Gruodas” kviečia į mokslinę konferenciją: "SUBKULTŪROS LIETUVOJE: NUO REZISTENCIJOS IKI SKONIO. DISKUSIJOS DĖL PARADIGMŲ". Konferencija įvyks 2006 m. KOVO 23 d. Šiaulių dailės galerijoje (Vilniaus g. 245), Šiauliuose

Ši konferencija yra subkultūrų festivalio Šiaurės Lietuvoje "Tvaikas III" sudėtinė dalis. Konferencija skirta polemizuoti dėl subkultūrų vaidmens ir jų interpretavimo paradigmų. Konferencijos dalyviai kviečiami atsižvelgti į diskursų įvairovę, subkultūrų žodynus, menines akcijas, simbolines tvarkas ir santykius su atskirais kultūriniais, politiniais, socialiniais visuomenės segmentais. Konferencijoje bus bandoma atkreipti dėmesį i socialinės įvairovės alternatyvius "pasaulius", pasireiškiančius kaip pasipriešinimas, žaidimas, gyvenimo būdas.

PAGRINDINĖS KONFERENCIJOS TEMOS:

Subkultūrų rezistencijos istorija ir šiandiena
Stilių įvairovė ir jų psichologinės, socialinės, kultūrinės funkcijos
Alternatyvūs simboliniai pasauliai
Skonio sąvoka ir jos ribos
Individuacijos procesai ir socializacijos konfliktai
Proceso ir struktūrinės paradigmos
Ekonominės subkultūrų interpretacijos

PRANEŠIMAI

Kviečiame įvairiausių sričių mokslininkus, akademinės bendruomenės atstovus dalyvauti teminėse konferencijos sesijose ir parengti 20 min. pranešimus lietuvių kalba.
Pranešimų santraukų (iki 1 psl.) pateikimo terminas – 2006 kovo 10 d.
Konferencijos organizatoriai padaugins santraukas visiems konferencijos dalyviams.

PUBLIKACIJOS

Visi pranešimai bus patalpinti internetiniame portale www.gruodas.net > mintis skiltyje. Esant galimybei, bus spausdinami žurnale "Inter-studija humanitatis".

REGISTRACIJA

Paraiškos formą galima oficialioje Gruodo svetainėje adresu: http://www.gruodas.net
Maloniai kviečiame visuomenės kritikus, laisvus tyrinėtojus ir institucijų atstovus, mokslininkus, studentus, subkultūrų dalyvius šioje konferencijoje

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Pirmininkas:
Prof. dr. Gintautas Mažeikis

Nariai:
Vaidas Voronavičius
Virginijus Kinčinaitis
Marius Godelis
Asta Jūrevičiūtė

...
Gruodas info