Minimas lietuvių senojo tikėjimo
atgimimo
100 - metis

Spalio 22 d. bendrija "Lietuvos Romuva" rengia tarptautinę konferenciją senojo lietuvių tikėjimo atgimimo 100-mečiui paminėti. Atgimimo pradininku laikomas Jonas Gediminas Beržanskis Klausutis, kurio kreipimąsis 1905 m. į tuometinę carinę valdžią oficialiai dokumentuotas.

Senosios baltų kultūros tradicijos sulaukia vis daugiau dėmesio. Tačiau kol kas mažai žinomas ir tyrinėtas senosios religinės tradicijos reiškimasis moderniaisiais laikais – XIX – XXI amžiais. Konferencijos tikslas – pristatyti visuomenei lietuvių tradicinę religiją ir jos raišką. Kviečiame dalyvauti mokslo, kultūros ir religijos žmones, tyrinėjančius ir tęsiančius tradiciją.

J.G. Beržanskis (1862–1936) 1929 metais paskelbė knygelę "Atvaizdo kritikams", kurioje rašė: "Radęs reikalinga pasinaudoti manifeste (caro) pažymėta sąžinės laisve aš tą pačią dieną 22.X.1905 iš Dvinsko (Daugpilio) išsiunčiau į Petrapilį Ministerių Kabineto Pirmininkui mano prašymą pripažinti ir skaityti mane senovės lietuvių tikėjimo pasekėju. Maž per 10 metų ėjo įkyriausias susirašinėjimas, ir tik 14.VI.1915 Dvinske man buvo apskelbta, jogiai iš Rusų imperijos valdžios pusės nėra jokių kliūčių, kad aš būčiau ir skaityčiausi senovės Lietuvių tikėjimo žmogumi. Šitas laikas 14.VI.1915 yra oficiali senovės Lietuvių tikėjimo atgijimo diena." (4 psl.)

Manoma, kad reikia minėti pareiškimo parašymo datą, o ne caro biurokratų nutarimo dieną. Todėl 2005 metų spalio 22 diena laikytina Lietuvių senojo tikėjimo atgimimo šimtmečio diena. Šį svarbų įvykį pažymės proginė konferencija, kuri nuo 10.00 val. vyks Lietuvos kultūros, meno ir filosofijos institute Vilniuje, Saltoniškių g. 58.

Konferencijoje bus aptartos šios temos:
Senojo tikėjimo bruožai ir aktualumas
Senojo tikėjimo istorija
Senojo tikėjimo tęstinumas krikščionybės laikais
Etninė kultūra ir senoji religija
Senasis tikėjimas naujaisiais laikais

Pranešimus pateiks: Valdas Pukas, Jonas Trinkūnas, Romualdas Grigas, Jonas Vaiškūnas, Romas Batūra, Dalia Urbanavičienė, Dainius Razauskas, Inija Trinkūnienė, Vytautas Tumėnas, Prudence Priest (JAV), Todar Kaškurevič (Gudija), Alex Mironis (Gudija), Aija Svilane (Latvija). Konferenciją pabaigs aukuro įkūrimas Gedimino kalne, 18.30 val..

Daugiau žinių - http://www.romuva.lt

dangus : info