Apginkime girios vilką!

Vilkas oficialiai traktuojamas kaip globojama Lietuvos rūšis, tačiau jokio realaus apsaugos statuso neturi. Šiuo metu vilkai nemedžiojami tik jų veisimosi laikotarpiu (nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d.), tačiau vilkus tai mažai gelbsti, kadangi dauguma jų nužudoma žiemą, kada lengva susekti pėdsakus. Maža to, kai kurios savivaldybės iki šiol mokėdavo premijas už nušautus vilkus iš gamtos apsaugai skiriamų biudžeto lėšų.

Vilkų medžioklei nėra nustatomos kvotos, nereikia licenzijų, kaip kitiems stambiesiems medžiojamiesiems gyvūnams. Vilkai saugomi visoje Europos Sąjungoje, tačiau Lietuvos Respublikos vardu vilkų medžiokle suinteresuoti valdininkai du kartus iškovojo geografinę išimtį, kuri leido ir toliau šaudyti vilkus. Pirmą kartą – ratifikuojant Berno konvenciją dėl Europos laukinės gamtos ir natūraliųjų buveinių apsaugos, antrą kartą – stojant į Europos Sąjungą.

Šitokių išimčių Lietuva siekė kartu su Latvija ir Estija. Deja, intensyviai medžiojant, kuomet oficialiai sunaikinama nuo trečdalio iki pusės vilkų populiacijos, visose trijose Pabaltijo šalyse vilkų padėtis tapo kritiška. Jungtinės nevyriausybinės vilkų apsaugos tarybos įsitikinimu, šiuo metu Lietuvos vilkų skaičius vargu ar siekia šimtą.

Padėkite sustabdyti beatodairišką vilkų naikinimą, pasirašykite peticiją, skirtą Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui ir Aplinkos ministrui Arūnui Kundrotui dėl vilkų medžioklės uždraudimo.

http://www.zalieji.lt/akcijos/show/Issaugokim_vilkus

dangus : info