Jūs galite skirti 2% pajamų mokesčio Dangaus veiklai
Kreipimasis dėl paramos

Kreipiamės į visus bičiulius ir žmones, kuriems imponuoja organizacijos Dangus veikla ir idėjos, - Jūs galite be jokių papildomų išlaidų paremti pro-baltišką Dangaus veiklą ir prisidėti prie alternatyvios kultūros plėtojimo. Tokią galimybę suteikia Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.

Įstatymas numato, kad kiekvienas pilietis savo 2004 metais sumokėto pajamų mokesčio dalimi (2 procentais) gali paremti kurią nors organizaciją, kuri gali būti paramos gavėja. Tokia organizacija yra leidyklos Dangus įkurta viešoji įstaiga "Baltijos Griaustinis". Būtent VŠ "Baltijos Griaustinis" teisiškai yra visų svarbiausių alternatyviosios muzikos scenos festivalių organizatorius.

Pasinaudokite šia galimybe ! Užpildykite pridedamą formą ir iki gegužės 1 d. pateikite savo miesto Valstybinei mokesčių inspekcijai asmeniškai arba paštu. Neleiskite pražūti kad ir nedidelei savo uždirbtų pinigų daliai bendrame valdininkijos katile ! - palaikykite alternatyvias iniciatyvas!

2 procentai nuo metinio pajamų mokesčio nuo vidutinio atlyginimo gal ir nesudarys didelės sumos, tačiau ši parama gali būti svarbi. Pernai šiuo būdu piliečiai Dangui skyrė apie du tūkstančius litų, kurie buvo panaudoti idėjiniams tikslams ir propagandai - įsteigta premija "Baltoji Gimtis", skirta baltų kultūros propagavimui, dalis sumos panaudota naujo interneto serverio nuomai, išleisti nemokami atvirukai ir kalendros.

Šiemet gautą paramą numatome skirti šiems dalykams:

• premijai "Baltoji Gimtis"
• internetinio portalo atnaujinimui, perprogramavimui ir išplėtimui
• įvairių grupių ir projektų tinklapių host'inimui
• netradiciniams renginiams mažesniuose miestuose
• festivalio "Mėnuo Juodaragis" rengimui
• baltiškų atvirukų, kalendrų, brošiūrų ir kt. propagandos leidybai
• kitoms alternatyvioms iniciatyvoms ir meno projektams

---------------------------------------------------

Paraiškos pateikimas

Norėdami suteikti 2% paramą Dangui (VŠ "Baltijos Griaustinis"), užpildykite žemiau pateikiamą formą ir iki 2005 gegužės 02 dienos pristatykite arba išsiųskite paštu į savo teritorinį Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių (arba perduokite per savo darbdavį).

Užpildytą forma taip pat galite perduoti tiesiogiai mums iki 2005 gegužės 01 d.. Tai galima padaryti festivalio KUNIGUNDA LUNARIA metu arba palikti nuomoje "Zarraza" Vilniuje. Perduodami užpildytą formą tiesiai mums, įdėkite ją į voką, kurio kitoje pusėje papildomai užrašykite savo vardą/pavardę ir "užantspauduokite" parašu.

Duomenys:
Viešoji įstaiga "Baltijos Griaustinis",
įmonės kodas - 124631480,
adresas - Architektų 9-25, Vilnius;
(sąskaitos ir banko rekvizitų nurodyti nereikia)

• Paramos Dangui forma Word Document (pildyti kompiuteriu) 490 Kb
• Paramos forma PDF formatu (atsispausdinus pildyti ranka) 506 Kb
• Formos pildymo taisyklės (atrodo sudėtingai bet viskas labai paprasta :) 41 Kb

Formą pildykite DIDŽIOSIOMIS raidėmis, įrašydami savo vardą, pavardę, asmens kodą, telefoną, el.pašto adresą, užpildymo datą. Nepamirškite pasirašyti.

Papildomos nuorodos:
Mokesčių inspekcijos tinklapis - http://www.vmi.lt/
VMI skyrių adresai
Informacija apie deklaracijų patiekimą


Jeigu turite galimybę deklaruoti pajamas per banką internetu, užpildykite paramos formą FR0512 v.1 puslapyje http://deklaravimas.vmi.lt/

Jei dar nedirbate ar neturite nuolatinių pajamų, perduokite mūsų prašymą savo draugams, tėvams ar artimiesiems, kurie prijaustų mūsų veiklai.

Dėl galimo didelio pareiškėjų srauto VMI paskutinėmis balandžio mėn. dienomis, rekomenduojame prašymą pateikti kuo anksčiau. Jei Jums reikia daugiau detalios informacijos 2% paramos klausimu, skambinkite tel. +370 686 01099, arba teiraukitės elektroniniu paštu <avoli@post.5ci.lt>

---------------------------------------------------

Dėkojame visiems, kurie nuspr ęs paremti mūsų veiklą ir prisidėti prie teisingų iniciatyvų.
Už gautą paramą atsilyginsime kokybiškais leidiniais ir įsimintinais renginiais.

Pagarbiai,
Dangus