TRYS KETURIOSE: perprasti archajiškos tradicijos kalbą

interviu su dr. Daiva Vyčiniene

Neseniai leidykloje Dangus pasirodęs sutartinių giedotojų grupės TRYS KETURIOSE albumas "Kas tar taka" tapo mūsų pirmuoju "grynojo" folkloro leidiniu, kuris tuo pačiu ir labiausiai "akademiškas". Mums džiugu, kad Dangus įgijo pasitikėjimą ir galėjo imtis šios kruopščiai parengtos kompaktinės plokštelės leidybos, taip išplečiant stilistinius leidyklos horizontus, bei prisidedant prie unikalaus etninio paveldo aktualizavimo. Su archeologiniu tikslumu atkurtos seniausios žinomos lietuvių dainos iš praamžių gilumos atneša ne tik užburiančią ritualo formą, bet ir nenusakomai autentišką, stiprų išgyvenimą. Pastaraisiais metais nemažai kalbama ir rašome apie sutartines, tačiau regis ši tema kaskart atsiveria vis naujomis prasmėmis. Apie "Kas tar taka" atsiradimą, sutartinių savitumą, atlikimo ypatybes ir paslaptis pakalbinome TRYS KETURIOSE vadovę prof. dr. Daivą Vyčinienę, jau trisdešimt metų tiriančią ir giedančią sutartines. Klausimų radosi nemažai, tad interviu, kaip dera, gavosi ilgas bei išsamus. Malonaus skaitymo!

........................................................ interviu ........................................................

- Albumas "Kas tar taka" pasirodė po keleto metų mokslinės veiklos, muzikinės praktikos ir įrašų. Kaip pradėjote rengti albumą ir ko prireikė, kad jis būtų įgyvendintas?

Daiva Vyčinienė: Norėčiau pabrėžti, kad šis albumas nebuvo sumanytas, kaip kažkoks specialus keleto metų įvairiapusės veiklos apibendrinimas ar rezultatas. Jau daug metų įvairiais kampais tyrinėju sutartines, lygiai tiek pat daug metų sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose“ jas gieda, nemažai koncertuoja Lietuvoje ir svetur. Per tą intensyvią veiklą paprasčiausiai neturėjome laiko išleisti naujo atskiro albumo (paskutinysis mūsų įrašytas albumas yra karinių-istorinių dainų ir sutartinių CD „Išjoj brolis karelin“, 2010 m. įrašytas ir išleistas drauge su folkloro ansambliu „Visi“). Tik, kai pastaraisiais metais po kiekvieno koncerto vis tekdavo išgirsti tą patį klausimą: „ar galima būtų įsigyti jūsų naują CD“, supratome, kad mes tokio neturime. Taigi buvome tiesiog išprovokuotos „įgarsinti“ tai, ką jau daug metų giedame.

Tiesa, prieš keletą metų sumanėme savitą garso ir vaizdo projektą Lino laikas, kuris drauge su vaizdo menininke Jurgita Treinytė-Jore iš pradžių buvo įgyvendintas koncertine forma (2006), o vėliau (2008) įgijo DVD pavidalą. Tai visiškai naujas, konceptualus požiūris į sutartines, suliejant sena (archajiškas sutartinių artikuliavimas) ir nauja (vaizdo menas) į vieną nedalomą meninę visumą. Vis dėlto minėtas DVD skirtas ne plačiajai publikai, bet elitiniam klausytojui. Po Lino laiko norėjosi kažko šiek tiek paprastesnio (bent jau forma). Taigi vėl nusprendėme sugrįžti prie garso formato.


- "Kas tar taka" tematika susijusi su tekėjimu - kuris sutartinėse atsiskleidžia įvairiausiais prasminiais simboliais, virsmais, kosminėmis sąvokomis. Kaip šias sutartines atradote, atrinkote? Apibūdinkite, kokia šio sutartinių rinkinio ašis. Ar galima sakyti, jog tai išsiskirianti sutartinių paveldo dalis, ar šios sutartinės gali būti kaip nors išskiriamos?

Įvairias sutartines, susijusias su tekėjimu, giedojome jau seniai. Tiesiog jos nebuvo „suvertos“ ant vieno prasminio siūlo. Apie tokią jų „suvėrimo“ galimybę pradėjau galvoti po „Trys keturiose“ koncertų Lince, Vienoje ir Belgrade. Tai buvo tarsi pačios Laimos nulemtos koncertinės kelionės (beje, visos 2009 m.) į miestus ant Dunojaus kranto. Tad koncertams buvome parinkusios pluoštą sutartinių su refrenais dūno, dauno, duinoja, dūnoja ir pan. Vietiniai klausytojai buvo nustebinti šių refrenų gausa ir, apskritai, jų buvimu sutartinėse. O mes tose kelionėse patyrėme nepakartojamą jausmą, pagiedojusios „dūno“ sutartines ne tik koncertų salėse, bet Lince ir Belgrade tiesiog ant Dunojaus kranto, prie pat vandens. Žinojome, kad būtent šioje teritorijoje, maždaug viduriniame ir žemutiniame Dunojuje, glūdi senosios Europos civilizacijos šaknys. Taigi, begiedant sutartines prie pat Dunojaus, net šiurpuliukai bėgiojo per kūną... Beje, tik gerokai vėliau perskaičiau filosofo Vinco Vyčino mintį, kad pas lietuvius dažnokai yra išlikę vadinamieji parapsichiniai tarsi prisiminimai. Daugiausia jie pasireiškia sapnuose — apie Dunojų ar padunojus. Anot V. Vyčino, tose vietovėse apsilankę mūsų tautiečiai būna apstulbinamai paveikti jų, kaip kadaise jau matytų (panašų išgyvenimą jiedu su žmona kažkada patyrė Moldavijos paupiuose)...

Taigi grįžus iš tų kelionių ir ėmė kirbėti mintis kažkaip susieti sutartines, susijusias, visų pirma, su vandenimis, su tekėjimu. Tuomet jau specialiai ieškojome ir mokėmės sutartinių panašia tematika. Atkreipėme dėmesį, kad sutartinėse teka ne tik vanduo, bet ir saulė, ir marti. Sunku pasakyti, ar visi šie tekėjimai yra semantiškai susiję. Štai viena XX a. pirmos pusės sutartinių giedotojų visus tuos tekėjimus buvo sudėjusi į vienos sutartinės tekstą. Kaip tai paaiškinti? Užsimiršimu, susipainiojimu, ar tiesiog pasąmonės srautu? O gal, vis dėlto, esama ryšio – gilaus, pirmapradžio – tarp visų tekančiųjų: vandens, saulės ir marčios? Kodėl šie dėmenys kai kuriose sutartinėse vienas kitą papildo? Gal šiose giesmėse, menančiose seniausius muzikinio ir poetinio paveldo laikus, mįslingai susipina mitologinis lietuvių kalbos daugiaprasmiškumas?

Šiaip ar taip, pergiedojusios šimtus sutartinių, suvokėme, kad vanduo ir tekėjimas – tai pagrindinės temos, susijusios su merginos / marčios / moters pasauliu, įvairiausiomis jos būsenomis. Gal dėl to mums ši tema pasirodė ypač artima. Ji ir tapo šio naujo albumo ašimi. Be abejo, galima būtų rasti ir kitokių sutartinių paveldo išskirties ašių (kaip kad „Lino laike“ tokia tapo linas – augalas ir drobė).

- Sutartines nusprendėte įrašyti a cappella, be jokių instrumentų pritarimo ar garsų. Kodėl pasirinkote tokią formą? Ar galima teigti, kad Trys Keturiose išgrynina sutartinių atlikimą iki akademinio lygmens?

Ko gero, šiandieniniam klausytojui pateikti folklorą a cappella yra gana rizikinga. Vis dėlto drįsome rizikuoti, nes mums giedojimas be jokių „priedų“ yra priimtiniausia sutartinių giedojimo – kontempliacijos forma. Tik giedant jas a cappella – nepaprastai atidžiai įsiklausant vienai į kitos balsą, ritmo pulsavimą, skiemenų tarimą, galimas bendras „alsavimas“, ypatingos darnos kūrimas. Giedant sutartines a cappella visa atsakomybė tenka ne aranžuotei ar originaliai instrumentuotei, ne ritmą „iš šalies“ palaikantiems būgnams, bet pačioms giedotojoms. Nuo jų, turinčių skirtingus balso tebrus, skirtingą laiko pojūtį, pagaliau, skirtingą pasaulėvoką, gebėjimo sutarti – susivienyti giedant sutartines ir priklauso bendro meninio produkto kokybė arba meninė įtaiga. Be abejo, garso įrašas niekuomet neatstos to poveikio, kurį ir mes, ir klausytojai junta sutartinių koncerto ypatingoje aplinkoje metu.

Manyčiau, kad sutartinės tam tikra prasme prilygsta, rodos, nieko bendro su jomis neturinčiam žanrui – grigališkajam choralui. Tai katalikų bažnyčios vienbalsė liturginė giesmė, kuri pradėjo formuotis dar IV a. Romos giedojimo mokykloje. Šiuo metu grigališkasis choralas išgyvena atgimimą, vyksta tarptautiniai jo giedojimo mokymai Solesmes benediktinų vienuolyne ir pan. Tai yra tiesiog tobula, išgryninta muzika, nereikalaujanti jokio pritarimo. Daugeliui choristų tai yra grįžimas prie šaknų. Žmonėms, vertinantiems tradicijas, choralas yra vienas iš brangiausių giedojimo būdų, nes jo pagrindas – liturginiai tekstai, kurie niekados nekito, ir melodijos, atėjusios iš pat pirmųjų krikščionybės amžių. Todėl, kaip teigia patys giedotojai, choralui negalioja jokios mados, tinkamumo ar kitokie kriterijai. Choralas tiesiog nekvestionuojamas. Ir nors jis pastaruoju metu įvairiais pavidalais naudojamas profesionalioje muzikoje, o šiandien neretai tampa ir pramoginės muzikos dalimi, daugeliui žmonių tradicinis grigališko choralo giedojimas yra nepralenkiama, iki tobulybės išgryninta bendro giedojimo forma. Tas pats, manyčiau, pasakytina ir apie sutartines. Jų vidinę jėgą, grožį ir gelmę galima pajusti tik įsigilinus į patį giedojimą – aukščiausią nedidelės grupės žmonių dvasinio ir muzikinio bendravimo formą.

- Papasakokite apie Trys Keturiose atsiradimą ir istoriją. Esate vadinamos bene "profesionaliausiomis" sutartinių atlikėjomis Lietuvoje. Kokius reikalavimus sau keliate?

Sutartinių giedotojų grupės Trys Keturiose užuomazgos – M. K. Čiurlionio meno mokyklos folkloro ansamblyje. Ten apie 1981–1982 m. ir pradėjom giedoti sutartines. Aš tuo metu jau buvau Konservatorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos) studentė, tad užsiėmiau gilesnėmis sutartinių studijomis. Bestudijuojant sutartines teoriškai, parūpo išbandyti visokius iki tol negirdėtus giedojimo būdus. Paskatintos mano dėstytojos folkloristės Laimos Burkšaitienės, 1985 m. su „čiurlioniukėmis“ įrašėme mažytę vinilinę plokštelę „Sutartinės“. Pirmosios giedotojos buvo dabartinės garbios folkloristės dr. Austė Bareikytė-Nakienė, dr. Aušra Navasaitytė-Žičkienė, dailininkė (rūbų dizainerė) Ingrida Karbauskaitė, na ir aš. Iš pradžių mums labiau rūpėjo muzikinė sutartinių pusė, švarių sąskambių ir intonacijų paieškos.

Ilgainiui man pačiai labiau parūpo pati sutartinių „dvasia“, archajiškas jų intonavimo būdas. Taip pamažu susiformavo šiek tiek kitokia grupės sudėtis (vietoje A. Žičkienės atsirado buvusios „čiurlioniukės“ Gabrielė Širkaitė ir Daina Norvaišytė). Su šios sudėties grupe (tuomet jau vadinomės Trys Keturiose) 1998 m. buvo įrašyta garso kasetė „Sutartinės“ (pirmąkart ant viršelio panaudojant simbolinį keturių rankų susikibimo kryžmai ženklą) ir CD „Sutartinės. Tradicinė lietuvių muzika“. Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, 2002 m. grupės sudėtis darsyk pasikeitė: atėjo giedoti Eglė Sereičikienė, jos sesuo Birutė Vilkauskienė, Rima Visackienė (o D. Norvaišytė ir aš – senbuvės). Visiškai neseniai, prieš porą metų, prisijungė Audronė Žilinskienė. Nors aš pati visuomet teigiu, kad sutartinių giedotojų grupę turėtų sudaryti pastovūs nariai, vis dėlto tam tikra kaita, susijusi ir su nauja sutartinių interpretacija, matyt, neišvengiama.

Kokius reikalavimus sau keliame? Gal pačiame pradiniame pažinties su sutartinėmis etape būčiau atsakiusi: „išgiedoti visas Z. Slaviūno tritomio sutartines“ ar kaip nors panašiai. Atsimenu, kartą kažkas net ir paklausė: „na gerai, tarkime, išgiedosite visas kažkada užrašytas sutartines, o kas toliau?“ Tuomet lyg ir išsigandau: tikrai, o kas tada? Gal jau mums pačioms bus nebeįdomu jas giedoti arba mes klausytojui būsime nebereikalingos? Vis dėlto bėgant metams, požiūris visiškai pasikeitė. Pamažu atėjo suvokimas apie tai, kad ne tiek svarbu, ką giedi, svarbiau, kaip giedi, ką tau suteikia pats sutartinių giedojimas. Kartais sena, jau „įaugusi“ į kraują sutartinė suteikia žymiai didesnį išgyvenimą, nei kokia nors nauja, tik pradėta mokytis, kad ir labai graži, savita ir pan. Pastebėjome, kad kiekvieną kartą giedame vis kitaip, priklausomai nuo nuotaikos, aplinkos, publikos ir daugelio kitų objektyvių ir subjektyvių dalykų. Štai ir šiame naujausiame CD skamba kelios sutartinės, kurios mūsų (ar pirmųjų grupės narių) giedotos jau prieš daugybę metų. Pavyzdžiui, „Teka upelė, duinoja“ skamba ir pačioje pirmojoje plokštelėje. Tik dabar prie tos pačios sutartinės sugrįžta su visiškai kitokia patirtimi ir suvokimu...

Galima sakyti, kad aukščiausias reikalavimas sau – bandyti perprasti šios archajiškos tradicijos kalbą, patiriant gilų dvasinį ir estetinį išgyvenimą. Ir, be abejo, „pasiųsti“ tą išgyvenimą klausytojui – be jo gi būtume tik savotiška „sekta“.

- Išleistą albumą "Kas tar taka" paskyrėte savo grupės giedotojai Birutei Vilkauskienei, jau iškeliavusiai Anapilin... Papasakokite apie ją daugiau.

Be galo sunku apie tai kalbėti. Birutė – senų laikų bičiulė, daugelio jaunystės kelionių po Lietuvos piliakalnius, Karaliaučių ir kt. bendražygė, „Visi“ folkloro ansamblio dalyvė. Su ja daugybę metų dainuota ir kasdienybėje, ir šventėse. Sutartines drauge rimčiau pradėjome giedoti Muzikos akademijoje (ji buvo mano studentė), todėl vėliau ją ir pakviečiau prisijungti prie Trys Keturiose. Tai buvo reto nuoširdumo ir sąžiningumo žmogutis... Gebėjo savo nuoširdžiu juoku užkrėsti ir kitus, prajuokinti net iki ašarų... Turėjo tvirtą dvasinį stuburą. Sutartinės jai buvo labai brangus dalykas. Jos balsu giedamos sutartinės ir šiandien tebeskamba man ausyse... Galbūt ji vis dar atitaria mums, sėdėdama Vėlių suolelyje...

- Jei teisinga pastebėti, Jūsų giedotojų grupė atstovauja požiūrį į sutartines, kaip gan "slaptą" ir "uždarą" moterų tradiciją, kurios liudijimų gausu folkloro užrašymuose. Ar toks atlikimas nėra pasekmė to, kad ilgainiui senosios etninės tradicijos atsidūrė savotiškame pogrindyje? Kiek galima sužinoti apie sutartinių reikšmes ir giedojimą ikikrikščioniškais laikais?

Šiuo klausimu jau labai daug ir mano pačios svarstyta, ir ginčytasi. Dabar sunku pasakyti, kaip ten „iš tikrųjų“ būta ikikrikščioniškais laikais. Galimos tik įvairios prielaidos, pamąstymai ir t.t. Kažkada jau kėliau prielaidą, kad sutartinės (pagal įvairius požymius, kurių čia dabar nevardinsiu) pradiniame etape galėjo būti tam tikros elitinės žmonių grupės (žynių, šventikų ir pan.) savastimi. Tiksliau, slaptą jų simbolių (muzikos, poetikos, šokio) kalbą žinojo ne bet kas. Gali būti, kad kadaise bendruomenėje jos buvo giedamos ir didesniu žmonių būriu, tačiau iki mūsų išlikę rašytiniai liudija būtent grupinę sutartinių giedojimo tradiciją. Lyg ir visai logiška būtų priimti „pogrindžio“ teoriją, tačiau to man neleidžia daryti gilesnis kitų Europos tautų senojo sekundinio dainavimo pažinimas. Būtent senosios Europos civilizacijos ištakų teritorijoje dabar gyvenančios tautos (serbai, bulgarai, juodkalniečiai, makedonai ir kt.) yra išsaugojusios labai panašų giedojimo būdą nedidelėmis grupelėmis: dviese, trise arba keturiose. Įdomu, kad ypatingai paplitęs yra dainavimas 2 poromis („keturiõs“). Visa tai susiję su savita liaudies terminija, apibrėžiant kiekvieno balso funkciją šiame giedojime. Manyčiau, kad tai labai senas reiškinys, greičiau susijęs su archajiška skaičių (2, 3, 4) simbolika, nei su tradicijos nykimu, giedotojų „konspiracija“ ir pan. Gaila, kad vis pritrūkstu laiko šiai minčiai argumentuoti, išplėtoti ir paskelbti spaudoje...

Visa tai susiję ir su sutartinių giedojimo tradicijos „moteriškumo“ klausimu. Neretai bandoma atrasti argumentų, kad sutartines giedoję ir vyrai (pvz., yra užrašyta sutartinių karine tematika; Slaviūno tritomyje esama pavienių sutartinių pateikėjų – vyrų; užrašytas ir S. Paliulio pasakojimas apie „sutartinių suktinį“ bei sutartinių šokimą mišriomis poromis vakaronėse ir pan., bet prisiminkime, kad jau pats šokimas mišriomis poromis yra palyginti vėlyvas reiškinys). Vis dėlto turime išlikusius autentiškus būtent moteriško giedojimo sutartinių garso įrašus (1935–1937 m.). Moterys visose senosiose žemdirbių tautose, kaip turinčios gimdymo galią, buvo tapatinamos su žeme. Taigi būtent moterys buvo ne tik pagrindinės įvairių žemės darbų atlikėjos, bet ir esminių apeiginių veiksmų vykdytojos. O sutartinės – sudedamoji tų apeigų dalis. Čia vėlgi reikėtų gretinti sutartines su Balkanų ir kitų tautų tradicijomis, kur maginė galia žemdirbių apeigose buvo (ir tebėra) teikiama ne tik pačioms moterims, bet ir jų skvarbiems balsams. Be šioje vietoje nesinorėtų nukrypti į dideles mokslines diskusijas...

- Šiaip ar taip, albumą "Kas tar taka" ko gero galima pavadinti labai moterišku? Ar tai reikštų, kad vyriškajai folkloro mylėtojų daliai jis "mažiau skirtas"? :)

Anaiptol :) Nežiūrint to, kad pats albumas tarsi „moteriškas“, jis neapibrėžia lytiškumo. Na, bent jau iki šiol daugiausia gerbėjų turėjome tarp vyrų – gal dėl to, kad vyrams labai rūpi pažinti tą „uždraustą“ sritį, o gal juos labiau nei moteris keri pats sutartinių giedojimas? Beje, man pačiai visuomet labai gražu, kai vyrai dainuoja. Ypač, kai kokybiškai...

- Regis šiuo metu sutartinių tema išgyvena savotišką atgimimą etnomuzikos pasaulyje, kaip Jūsų akimis keičiasi (ar nesikeičia) požiūris, atlikimas, interpretavimo laisvė, visuomenės susidomėjimas? Kokias kitas sutartinių giedotojų grupes paminėtumėt?

Pastaruoju metu etninės muzikos pasaulyje, kaip ir kitose meno srityse, pastebima visiška interpretavimo laisvė. Gaila tik, kad pradedantiesiems dažnai nebekyla noras giliau pažinti pačią tradiciją, o tik iškart ją savitai interpretuoti, kuo greičiau paskleisti savąjį požiūrį klausytojui ir pan. Tiesa, čia vėlgi labai plati tema, kuria būtų galima be galo ilgai diskutuoti. Jei trumpai, tai šiandieninėje sutartinių sklaidoje esama labai daug įvairių tendencijų. Viena jų – autentiškos tradicijos tąsa, giedant nedidelėmis grupelėmis (2–4). Tačiau ir tarp šios krypties atstovų esama labai skirtingų grupių, skirtingo sutartinių suvokimo ir interpretavimo. Vieniems jų (ypač – vaikų ir jaunimo folkloro atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ dalyviams) tai tiesiog gražaus muzikavimo išraiška, savotiško muzikalaus „virtuoziškumo“ demonstravimas, kitiems – gilinimasis į specifinį garso išgavimo būdą (pvz., grupei „Sasutalas“), ketvirtiems – tiesiog dar „pradinė“ užduotis neišklysti iš savo balso partijos, atrasti savo tembrą, nebijoti sekundų ir pan.

Naujų vėjų į atgijusią sutartinių tradiciją įnešė „Kūlgrinda“ – apeiginio folkloro grupė, įsikūrusi 1990 m. (vadovai – baltų senojo tikėjimo bendruomenės „Romuva“ krivis Jonas Trinkūnas ir jo žmona Inija). Propaguodami senąją baltų muziką (repertuaro pagrindą sudaro Rytų Lietuvos dainos, taip pat sutartinės), kūlgrindiečiai stengiasi ją pritaikyti dabartinei auditorijai. Sutartinėms, giedamoms didelio mišraus (moterų ir vyrų) būrio, dažniausiai pritariama dideliais būgnais (paskutinių metu – indiškais). Kūlgrindiečiai pasipuošę pagal archeologinius radinius atkurtais drabužiais, žalvarinėmis segėmis. „Kūlgrindos“ sutartinių interpretacija ir ypač sceninė išvaizda (paprasti „archeologiniai“ drabužiai vietoje perdėm puošnių XIX a. išeiginių margaspalvių tautinių kostiumų) padarė didžiulę įtaką jaunimui, ieškančiam savo šaknų. Šiuo metu turime nemažai „Kūlgrindos“ pasekėjų, ypač Kauno jaunimo tarpe.

Sparčiai daugėja „modernių“ sutartinių interpretatorių, savo šiuolaikiškumą išreiškiančių gausiu akustinių ir elektrinių instrumentų vartojimu, į pirmą vietą iškeltu ritmu, paryškinamu mušamaisiais instrumentais ir pan. Daugeliui jų sutartinės (arba kitos dainos) tampa atspirtimi savitai muzikinei raiškai. Pastaruoju metu esama tikrai nemažai gana sėkmingų ir mažiau pavykusių sutartinių aranžuočių ir interpretacijų.

Galbūt kai kam atrodo, kad šiandieninis sutartinių giedojimas mažomis grupėmis „be priedų“ – ne šiuolaikiškas, konservatyvus ir pan. Manyčiau, kad tai visiška nesąmonė. Tiesa, išoriškai jis gal ne toks atraktyvus, kaip „modernusis“. Tačiau čia tiesiog iškyla skirtingo požiūrio ir vertybių klausimas. Mano galva, nors ir nedaug, bet visgi buvo ir bus sutartinių puoselėtojų, trokštančių patirti gilų dvasinį ir estetinį išgyvenimą pačiame sutartinių giedojime. Nepriklausomai nuo laikmečio.

- Įdėmus sutartinių klausytojas patiria savotišką transo būseną. Ar tai kaip nors aiškinama moksliškai, etnologiškai (pvz. kalbant apie sutartinių sakralumą)? Nors ko gero net išsamiausias tyrimas neatskleidžia žmogui tokios sutartinės gelmės, kaip pats giedojimas?

Nieko nuostabaus, kad klausytojas, beklausydamas sutartinių, patiria savotišką transą. Iš dalies, tai įvyksta nuolatinės tolygios ritmo pulsacijos dėka. Kaip žinoma, akcentuotas ritmas yra vienas iš pagrindinių sutartinių muzikos bruožų. Be kita ko, jau M. K. Čiurlionis yra pastebėjęs, kad „ritmo monotonija – tai viena iš svarbiausių ir, drįstu pasakyti, gražiausių mūsų dainų ypatybė. Šita monotonija duoda didelį, prakilnų rimtumą ir, klausydamas ilgiau, pradedi justi jos gilų, mistišką būdą”. O kompozitorius Edvinas Geistas dar 1939 m. sutartinėms būdingame trumpų, primityvių muzikos atkarpų kartojime įžvelgė didelį bendrumą su Afrikos (ypač arabų) muzika bei azijiečių dainų tipu. Jis atkreipė dėmesį, kad primityviosiose tautose toks reiškinys susijęs su kultiniais ir maginiais tikslais – tam tikras stereotipinis ritmo ir monodinių struktūrų kartojimas žmonėms suteikdavęs hipnotizuojančių galių. Čia galėtume prisiminti ir šamaniškas tradicijas – šamanų persikėlimą į dvasių pasaulį, rečituojant tam tikras besikartojančias melodines-ritmines formules.

Specialių tyrimų, apimančių sutartinių hipnotizuojantį poveikį, jų įvedimo į transo būseną priežastis, kiek žinau, nebuvo atlikta. Kol kas apie tai galime kalbėti tik iš savo praktinės patirties, iš pokalbių su kitomis giedotojomis arba klausytojais. Iš asmeninės patirties galiu tik patvirtinti, kad sutartinių giedojimas tikrai pašalina stresą, panaikina galvos skausmą, bet svarbiausia – harmonizuoja vidinę būseną...

Jau įrodyta, kad pats dainavimo (giedojimo) procesas žmogui yra labai naudingas, turi pozityvios įtakos sveikatai, ypač psichikai, širdies veiklai, kvėpavimo takams ir pan. Dar Vydūnas yra kalbėjęs apie tam tikrų balsių išdainavimo naudą sveikatai. Kai kurie muzikos terapijos specialistai siūlo gerinti sveikatą, giedant balsius a, e, i, u. O juk sutartinių refrenuose apstu šių balsių, visokeriopų jų kombinacijų: sadauto, gedula, titity tatato, tūto, sadūto ir pan. Bet čia kalbu apie poveikį pačioms giedotojoms.

Grįžtant prie giedojimo įtakos klausytojui, greta jau aptartų sutartinių savybių, didelį poveikį turi ir pačių giedotojų balsai, ypač jei juose slypi charizma...


- Ar sutartinės atlikimui svarbu kiek giedotojų ją atlieka? Tikriausiai Jūsų grupei tiek repeticijoms, tiek gyvam atlikimui svarbi aplinka? Galima net sakyti, kad sutartinių žanras išskirtinai reiklus atlikimo vietai ir atmosferai. Kaip tai sprendžiate, ar netenka susidurti su netikėtumais?

Kuo mažiau giedotojų, tuo giedojimas tampa labiau sukauptu. Bene daugiausia dvasinės koncentracijos reikalauja giedojimas dviese (dvejinės) – čia jau privalai tiesiog „susilieti“ su partnere, alsuoti vienu ritmu. Ne veltui giedama „burna į burna“, neatitraukiant akių vienai nuo kitos. Nors, tiesą sakant, lygiai toks pats giedojimas, išlaikant akių kontaktą, svarbus ir giedant trise ar keturiose. Šių giesmių „sutarimo“ esmė glūdi ilgamečiame patyrime, kaip iš atskirų „soluojančių“ balsų suausti darnų audinį, kuriame nė vienas iš balsų (nė viena iš asmenybių) „nekyšotų“, bet būtų justi visų balsų visuma.

Be abejo, labai svarbi yra giedojimo aplinka. Manyčiau, kad šiandieniniame sutartinių sklaidos etape ji dažnai yra net lemianti. Lietuvoje tam vis dar skiriama per mažai dėmesio (gal tai susiję ir su bendru požiūriu į folklorą, kaip į „mėgėjų meną“, kurio vieta gali būti ir prie laiptų, ir prie bufeto, o vaidmuo – tiesiog publikos „palinksminimas“). Užsienyje į sutartines žiūrima kur kas pagarbiau – visuomet surandamos (galbūt atsižvelgiant į mano pageidavimus) jų giedojimui tinkamos patalpos. Beje, svetur labai pagarbiai žiūrima į sutartinių giedojimą a cappella – suvokiama jo esmė ir prasmė. Būtent a cappella giedamos sutartinės įtraukiamos ir į šiuolaikinės muzikos ar alternatyvaus meno festivalius (tokiuose teko dalyvauti Berlyne (Vokietija), Lince, Kremse (Austrija), Liubline (Lenkija)ir kt.), pristatant jas kaip „aukščiausios prabos“ meno reiškinį, niekuo nenusileidžiantį šiuolaikinių autorių meniniams ieškojimams.

Retas kuris koncertas suteikia visišką pasitenkinimą. Vienas tokių buvo labai seniai, Rumšiškėse, dar su pirmąja giedotojų grupe. Tuomet muziejuje vykdavo folkloro ansamblių kūrybinės stovyklos, kurių metu dirbdavome įvairius darbus (pvz., teko rišti rugius), mokydavomės įvairių amatų, klausydavomės paskaitų ir daug dainuodavome. Kartą vakare buvome paprašytos pagiedoti sutartines. Pradėjome giedoti. Basos, aukštoje žolėje... Aplink mus – atsipalaidavę klausytojai. Vieni sėdi žolėje, kiti – ant akmenų tvoros... Neatsimenu, kiek laiko mes ten giedojom (berods, virš valandos)... Nebuvome susirašiusios jokio repertuaro – sutartinės viena po kitos tiesiog natūraliai „plaukė“ iš atminties... Po kiek laiko atsitokėjome, kad mes jau labai ilgai giedame. Klausiame: „Gal jau užteks? Gal pavargote?“. Kažkas tik tiek teatsakė: „Giedokit, giedokit...“. Tai mes ir dar pratęsėm. O paskui Vytautas Musteikis atnešė trilitrinį stiklainį pieno ir įteikė mums. Nuostabiausias prisiminimas – daugiau niekada nieko panašaus neteko patirti...

Taigi giedojimas gamtoje, ypač prie vandens – nepakartojamas. Tai giedojimas sau, susiliejant su gamta. Vis dėlto sutartinių koncertui, kad ir gamtoje, jau taip pat reikia tam tikro nusiteikimo, bendraminčių susitelkimo aplinkui ir pan. Dar kitoks yra giedojimas per šventes, pavyzdžiui, Rasas. Čia jau mūsų „išgrynintas“ giedojimas kaitaliojasi su bendruomeniniu giedojimu didesniu būriu.


Trys Keturiose - MJR XIV prie Ąžuolo

Manau, sutartinių giedotojos jokiais būdais neturėtų apsiriboti vien tik „koncertiniu“ sutartinių atlikimu. Būtinai turi pajusti ir jų sąlytį su gamta, su šventės kontekstais...

Beje, kartą turėjome įdomų nutikimą, giedodamos vienoje iš Tartu (Estija) bažnyčių. Ten vyko naktinis „Reggio“ festivalio koncertas, kuris prasidėjo, berods, 00.30 ar 01.00 nakties. Mes dargi buvome ne pirmos, tad giedoti teko tik apie 2.00. Dabar sunku pasakyti, ar ten aplinka buvo „kalta“, ar naktinis laikas, ar mūsų pačių nuovargis... Begiedodama vieną trejinę-atitartinę staiga pajutau keistą jausmą: sutartinė tarsi „sukasi“ pati, o aš (nežiūrint to, kad pati „renku“ žodžius) lyg nespėju į tą „ratą“, lyg vis „vejuosi“ iš paskos... Pasižiūriu į kitas giedotojas – jų akyse taip pat pasimetimas, kažkuri net vieną kitą atitarimą pražiopsojo, bet vis dėlto visos sėkmingai pabaigėme... Paskui dar ilgai analizavome, kas ten buvo nutikę... Tikrai, kažkoks nenusakomas mistinis jausmas – tarsi trumpam buvome išklydusios iš šios erdvės ir laiko...

Be abejo, meškos paslaugą sutartinėms bene visuomet padaro mikrofonai ir didelės erdvės, kuriose giedotojos yra per daug nutolusios nuo klausytojų. Tuomet labai sunku užmegzti glaudų ryšį, ir poveikis klausytojui bei grįžtamasis ryšys būna menkesnis.

Įvairiose nemaloniose situacijose neretai išgelbsti patirtis. Antai 2011 m. festivalyje „Mėnuo juodaragis“, netikėtai sustreikavus keliems prisegamiems mikrofonams, jau belipant į sceną kelioms iš mūsų teko imti į rankas nešiojamus mikrofonus... O to nebuvome numačiusios – visa programa buvo sudaryta iš šokamų sutartinių, kurias šokant, reikalingos laisvos rankos. Teko čia pat, koncerto metu, žaibiškai keisti programą. Reikėjo milžiniškų dvasios pastangų, kad išliktų nors dalelė buvusios vidinės ramybės, kad nors „kažką“ šiuo pasirodymu suteiktumėm klausytojams...

- Tikriausiai, išleidus albumą, jau turite minčių, kokiu būdu tas dainas klausytojai galės išgirsti gyvai? Ir tikriausiai jau turite sumanymų artimiausiai ateičiai?

Apie konkretų CD pristatymo klausytojui laiką ir vietą, tiesą sakant, nė nepagalvojome. Tam reikėtų paieškoti kokios nors subtilios kamerinės erdvės. Aš pati jau nebespėju visko aprėpti, o vadybininko neturime...

Gegužės mėnesį išvyksime 2 savaičių koncertinei kelionei po pietų Vokietiją, Olandiją ir Belgiją. Tai festivalio „Klangkosmos“ („Skambantis kosmosas“) koncertai, vyksiantys įvairiose kamerinėse erdvėse www.klangkosmos-nrw.de. Tad kol kas bandome sudėlioti šiam festivaliui keletą skirtingų programas – gi negiedosi kasdien vis tų pačių giesmių... O grįšime tiesiai į „Skamba skamba kanklius“, kur kasmet dalyvaujame specialiame Sutartinių vakare...
Taip ir gyvename, dažniausiai pildydamos įvairius „užsakymus“, nebespėdamos įgyvendinti savų norų ir svajonių. Labai norėtųsi artimiausiu metu įrašyti sutartines gamtoje, natūralių garsų apsuptyje (jau kalbėjome apie tai su gyvo garso šalininku Andriumi Rugiu). Matyt, teks palaukti vasaros...

 

-----------------------

"Kas tar taka" CD leidinys: Dangus releases - 039
Apie grupę Trys Keturiose: www.etno.lt
Leidykla Dangus: www.dangus.net / Facebook: facebook @ Dangus

Trys Keturiose įrašai Youtube: Dangus channel Sutartinės @ youtube

----
Trys Keturiose "Alchemijos" laidoje apie sutartines:

Alchemija XI. Praktinė magija: sutartinės. from alchemija on Vimeo.dangus [c] 2012