#pragma strict

function Start () {

}
var obj:GameObject;
var offset:Vector3;
    
function Update () {
var position:Vector3;
    position = obj.transform.localPosition;
    transform.localPosition = position + offset;
}

これをカメラに付ける。inspectorのobjには追従のターゲットとなるobjectを追加する

ネットオンラインストア 象印 STAN. /スタン IH炊飯ジャー5.5合 NW-SA10 炊飯器 - dangus.net