#pragma strict

function Start () {

}
var obj:GameObject;
var offset:Vector3;
    
function Update () {
var position:Vector3;
    position = obj.transform.localPosition;
    transform.localPosition = position + offset;
}

これをカメラに付ける。inspectorのobjには追従のターゲットとなるobjectを追加する

全商品対象が トガヒミコ コトブキヤ限定特典「コトブキヤショップ限定特典『恍惚顔パーツ』」付き コミック/アニメ - dangus.net