#pragma strict

function Start () {

}
var obj:GameObject;
var offset:Vector3;
    
function Update () {
var position:Vector3;
    position = obj.transform.localPosition;
    transform.localPosition = position + offset;
}

これをカメラに付ける。inspectorのobjには追従のターゲットとなるobjectを追加する

安い本物 ダーマスクライバ― ポイズニングケア 顔やせ 毛穴洗浄 超音波洗浄 美肌 美容機器 - dangus.net